7/22/2014

 سی و دو ساله شدم و این بیشتر شبیه به یک شوخی است تا سالگرد تولد و جشن همراهش! بی سر و صدا برگزارش کردم، مثل سال پیش و سال پیش ترش. اینطور بهتر است. گاهی برای شروع واقعیِ زندگی باید سال ها صبر کرد!

No comments:

Post a Comment