1/30/2013

در را بستم.
نشستم و یک نصفه سیگار در جاسیگاری پیدا کردم.
روشنش کردم، پک زدم، سرفه کردم. دوباره سعی خودم را کردم، خیلی هم بد نبود.
به خودم فکر کردم.
تصمیم گرفتم که تا آخر روز دیگر هیچ کاری نکنم.
زندگی آدم را فرسوده می کند، نحیف می کند.
فردا روز بهتری خواهد بود.

عامه پسند-چارلز بوکفسکی 
ترجمه:پیمان خاکسار

No comments:

Post a Comment