3/25/2012

هشت مارس مبارک!
عید شما مبارک! 
فارغ التحصیلی مبارک!
سال نو مبارک!

شوخی می کنید آیا؟ جدی می گویید آیا؟ مبارک؟واقعا؟

No comments:

Post a Comment