9/14/2011

امروز روز پرسه است، نه روز کار و آزمایش و شیمی و آزمایشگاه و پایان نامه. امروز باید پرسه زد، نه لابه لای مقاله ها، لابه لای کتاب ها، لابه لای سایت های جالب با یک لیوان چای دارچینی داغ و جَز.

باید انقدر بنشینم و به زمان زل بزنم تا بگذرد که ماشین کارش را تمام کند که آزمایش تمام شود که من دل و روده دستگاه را بیرون بریزم و تمیزاش کنم و وقتی همه چیز در لابراتوار مثل روز اول شد، هر ساعتی که بود، کتاب و دفتر را جمع کنم بروم خانه.

بروم خانه و یک لیوان چای دارچینی داغ درست کنم و روی شکم دراز بکشم و پرسه بزنم تا ابد، کار به درک ... 

No comments:

Post a Comment