9/07/2011

 بروکراسی بروکراسی بروکراسی بروکراسی


سپتامبر ... نکبت ترین ماه سال، ماه تمدید ویزا، ثبت نام دانشگاه، بیمه و ... تمام کاغذ بازی های بی انتها، سر و کله زدن با اداره چی
 هایِ یکی از اون یکی بی شعور تر، ماه کلافگی، ماه دیدن بی تفاوتی کارمند های اداره فلان و بهمان،ماه ملاقات با کارمند های کار نا بلد و شانه بالا بنداز که یعنی «نمی دونم مشکلت چه جوری حل می شه و برام مهم هم نیست مشکلت حل بشه یا نشه»، ماه از دست دادن زمان نه برای انجام کار که برای دور زدن و چرخ خوردن برای پیدا کردن یک راهی برای خروج از چرخه معیوب بروکراسی فرانسوی ... از راه رسید.

سپتامبر نکبت ترین ماهِ سال زندگی فرانسوی من از راه رسید ... پنج تا سپتامبر و بد بختی هاش را گذراندم. این ششمی هم امیدوارم بدون رنج زیادی بگذرد ... 

این سپتامبرهای فرانسوی است که  محکم جلو چشمم می ایستد و راه سد می کند که بفهمم چقدر «خارجی» هستم ... برای من مثل یک جور تنبیه هست ؛ تنبیه برای اینکه فرد «خارجی» و مخصوصا غیر اروپایی تصمیم گرفته نژاد فرانسوی رو به خطر بندازه! 

تنفر و خشم تروریست ها را در این سپتامبرهای نکبت فرانسوی درک می کنم!  

No comments:

Post a Comment