4/10/2011

نیو یورک، دوستت دارم یا فراموش نکن سهم اتفاق را.
فیلمی برای من ، برای من که مدت هاست اتفاق، حادثه و شانس هیج سهمی در زندگی ام ندارد، برای من که خیلی وقت است ایمان ام را به جادوی برخوردهای اتفاقی از دست دادم و برای من که احساس و غریزه تبدیل به بازی کودکانه شده.
یادم آمد یک زمانی، یک زمانی که خیلی هم از امشب دور نیست، بو می کشیدم و عاشق می شدم و دنبال آدم های اتفاقی تا ساحل دریا های دور می رفتم. یادم رفته بود روزهای دلدادگی و بوسه های اتفاقی و فراموش کاری های عمدی و مزه تلخ و ترش اتفاق ها.
یادم آمد، دلم باز خواست و ترس که با خواستن آمد ...

No comments:

Post a Comment