2/09/2011

308-

روزهای بی اسم.
ساعت ها تند تند بی توجه به قدم های کوتاه من می گذرند؛انگار نه انگار من جا مانده ام!

به بیست و پنج بهمن فکر می کنم ...

کمی سر نخ بعد از دیدن سمپل هام زیر صد هزار برابر بزرگنمایی!بالاخره یاد گرفتم چطور به بزرگنمایی های بالا برسم.هیجان انگیز بود! صد هزار برابر! فکر کن!

No comments:

Post a Comment