9/24/2010

فرقش چيست وسوسه ي زن تا سيب براي كسي كه آدم نيست !*

*از نظرهای استیتوس فیس بوک یک نفری دزدیدم. خوشم آمد.حیف بود اینجا برای خودم نگه ندارم!

No comments:

Post a Comment