9/08/2010

اشکال من، اشکال من اینست که اگار دلم برای کسی یا چیزی تنگ شده است...

احتمالا گم شده ام ـ سارا سالار

No comments:

Post a Comment