9/02/2010

نیم رخ ام را چسباندم به دیوار. گونه هام سرد شدند. گوش می کنم. پچ پچی، صدایی ، اثری از زندگی... گوش می کنم، شاید صدایی، شاید علامتی، شاید موزیکی. گوش می کنم، صدایی است شبیه صدای موج دریا از لابه لای بلوک های سیمانی. من از اولین شهر ساحلی خیلی دورم.

No comments:

Post a Comment