1/31/2010

تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران که داماد می آید، بالا بلند تر از هر بلند بالایی.

روح ات شاد آقای سلینجر.
به یاد اول های بیست سالگیم و خانواده گلاس و سیمورِ آن روزها که الان ازدواج کرده ، موریلِ این روزها که از همیشه خوشگل تره و من که به اندازه هفت قرن از آن هفت سال پیش دورم.

No comments:

Post a Comment