12/11/2007

گاهی سر و کله آدم هایی در خواب هایم پیدا می شود که حتی در خواب تعجب می کنم!گاهی هم دلم می خواهد پس گردنشان را بگیرم و از خوابم بیرونشان کنم.
تا همکار بودیم عین سگ و گربه به پر و پای هم می پیچیدیم،دیشب بعد از پنج ماه سر و کله اش در خوابم پیدا شد آن هم با لب خندان!از این پسرک نحس لبخند بعید بود!
دانشگاه آخرین سنگر آزادی

بچه ها متچکریم!خیلی هم متشکریم.

12/09/2007

نگران ام.امروز پشت میله های دانشگاه تهران چه گذشته،الله اعلم.کسی خبری دارد؟
صدای موزیک را از صدای موزیک پسرک دیوانه ای که بالای سرم زندگی می کند بالا تر می برم.این طور بهتر است.هم آن صدا و هم همهمه و جنجالی که در سرم برپاست،هر دو در صدای موزیک ام گم و گور می شنود.

Butterfly Effect-2

فیلم خوبی بود برای گذراندن یک شنبه شب تنهایی.مثل همه فیلم های آمریکایی،زرق و برق فیلم و سرعت اش با تکنولوژی پیشرفته تصویر سازی،فرصت نفس کشیدن هم برایم نذاشت چه رسد به فکر کردن و مزه مزه کردن و لذت بردن! همه چیز خوشگل،همه پرسوناژ ها کاریزماتیک و همه صحنه ها براق.بماند که ربطی هم به اثر پروانه ای نداشت!از تیتراژاش خوشم آمد.

12/05/2007

Elle est chienne aujourd'hui

اول صبح همه جا یخ بسته.لیز لیز در پیاده های یخ زده صبح راه می روم و سعی می کنم با شوری اشک هام دمای ذوب یخ درونی ام را کاهش دهم ...
ای کاش کلاسشان آتش نمی گرفت ...

سکوت،بغض و احساس عجز مطلق

12/04/2007

مکانیزم های غیر خطیِ طاق شدن طاقت را نام ببرید.

12/03/2007

حزب پوتینی و گلابی عزیزِ من

داشتیم به سمت سلف دانشگاه می رفتیم برای ناهار.بی مقدمه پرسید:نتیجه انتخابات روسیه رو دیدی؟ و شروع کرده به با هیجان درباره اش صحبت کردن.

12/02/2007


A bout de souffle

à bout de souffle,Breathless,بی نفس
همچنان جلوی تلویزیون نشسته ام.دقیقا از آن درام هایی بود که دوست دارم. یک پلیسیِ عاشقانه یا عاشقانه ی پلیسی

*C'est dégueulasse
: Qu'est ce qu'il a dit?
-Il as dit que vous êtes dégueulasse.
: C'est quoi, dégueulasse?
استعاره ازاثر پروانه ای

گفتم آره،نگران تحریم های شدیدتر علیه ایران هستم.بعد هم اضافه کردم "یکی"دیگر بلند پروازی های هسته ای می کند،ما مردم جورش را می کشیم.ای کاش به اصطلاح لال شده بودم و این جمله ی کلیشه ایه نکبت بار را نمی گفتم. ... جواب با خنده شیطنت آمیزی آمد که :خودتون انتخاب کردید.
شنبه شب بر ما شد حرام،به عبارتی.
مرد شیرینی است.برای نابینا ها، دست هم تکان می دهد!
ما که روده بر شدیم از خنده و درد ...
به سرم زد بفهمم از کجا شروع کرده.
به واسطه یک عکس العمل آنی تمام آرشیوش را بیمارگونه زیر و رو کردم.
به شدت امیدوار بوده و
یک زمینه پررنگ سرگردانی،مثل تمام امیدوارها.

جوانانی همیشه آماده طغیان


...این‌ها سعی می‌کنند به نحوی روحیات جوان‌ها را همواره روحیه‌ای طغیان‌زده نگه دارند و بگویند که پیوسته تو در جامعه‌ای هستی که فشار می‌آید و تو در واقع محروم هستی و این ادامه‌ی همان استعمار گذشته‌ی فرانسه هست. ...

به مکانیزم های سرکوب فکر می کنم.از یک طرف سیستم استعماری فرانسه و بازخوردها و واکنش های طغیان گرانه حومه نشین ها و از طرف دیگرسیستم دیکتاتوری-استعماری-استثماری جمهوری اسلامی و انفعال عمیق ما-شهروندان ایران.به نظرم می رسد برگ برنده آقایان همان چیزی باشد که برای ما "چیزهایی است برای از دست دادن".

سکوت خوبی آمده.حتی صدای موزیک هم شنیده نمی شود.

مثل آب برای شکلات

باران تند تند می بارد و زمان تند تند می گذرد.انقدر تند تند که دلم می خواهد التماسش کنم که :انقدر تند نگذر!
باران تند تند می بارد و زمان تند تند می گذرد و تاریخ امتحان ها و تحویل پرژه ها و مشق شب ها ، تقویم من شده اند.

باران تند تند می بارد و گذر زمان را برای خودم کند می کنم با یک یکشنبه تنبل.در مطبخک ام خورشت بادمجان درست می کنم با بادمجان های تلخ و برنج بسمتی آب کش می کنم بدون آب کش به روش اتوپوسی.