1/21/2007

از بی معنی با معنی تر ...

این هفته هم تمام شد،با روزی ده ساعت کلاس، با سلام های بی معنی،با شب خوش های بی معنی تر .

No comments:

Post a Comment