10/16/2006


و حالا بعد از این همه رفتن
دیوانه وار عاشقانه هایت را جستجو می کنم...

No comments:

Post a Comment