9/28/2006

اینجا خیسه ! اینجا اینقدر خیسه که حالا که هوا یه نمه سرد شده آینه اتاقم یه سره بخار داره!!!باورت می شه؟!!
دو هقته نشده که تو این شهر نمناک و اغلب ابری هستم.بارون و هوای خوشگل جای خود!امروز آفتاب بو می کشیدم. تا استخونام نم کشیده .....

No comments:

Post a Comment