8/07/2006

All about my mother

دیدن-
فیلم به زبانی که نمی دانم-اسپانیولی-و بدون زیر نویس بود.من و نیل خودمان را با تصاویر پررنگ "آلمادوار"ی مشغول کردیم.تصاویر پررنگ و کنش و واکنش های اغراق شده ولی غیر آزاردهنده.به نظر می رسید تمرکز فیلم روی روابط زنانه است.موازی اصل فیلم،به داستان پردازی و حدس زدن روابط در فیلم مشغول بودیم.آنجا فیلم دیگری درحال ساخته شدن بود!

بعد از دیدن-
بلافاصله سراغ اینترنت رفتم.گوگل سرچ .آنچه لازم بود درباره فیلم جمع آوری کنم،جمع کردم و کنار هم گذاشتم و مشغول شدم.داستان فیلم بسیار جالب تر از آن بود که ما ساخته بودیم!
وقتی داستان واقعی را با آنچه خودمان خلق کرده بودیم مقایسه می کنم، تازه می فهمم که علی رغم همه ادعاهایم چقدر در کلیشه های رایج زندانی هستم. حتی موقع خیالپردازی، روابط منطقی مرسوم را رعایت می کنم و این یعنی زندانی کردن آزاد ترین بخش ذهن ام - تخیل – در محدوده های منطقی از پیش تعریف شده.خجالت آور نیست؟!

دوباره دیدن-
دوباره دیدن فیلم با دانستن قسمتی از دیالوگ ها و کل داستان لذتی دوباره داشت.مرور روابط "زنانه" با نگاهی از بیرون برایم جالب بود. کنار هم قرار گرفتن المان هایی مثل راهبه ای که اچ آی وی مثبت و باردار بود،زن ساده پرستاری که با فاحشه اشتباه گرفته شد و روابط روزمره ای که دست کمی از روابط روی صحنه تئاتر نداشت این فیلم را برایم دوست داشتنی می کرد. نگاه هتروسکسوئلی کاملا مسلط بود گرچه به نظرم آلمادوار تلاش کرده بود یک جریان سیال زنانه در فیلم برقرار کند.همین نگاه به علاوه مقداری جنسیت زدگی معمول باعث شده کل روابط مادرانه،زنانه و حتی نگاهی که به ترنس-سکسوئل هایی که جراحی کرده بودند و از لحاظ فیزیکی "زن" شده بودند،نگاهی کاملا تجاری شود. افسوس می خورم چرا فیلم زیرنویس نداشت.احتمالا دیالوگ های قوی ای را از دست دادم.

No comments:

Post a Comment