7/17/2006

A l’interieur


دل ام یک "چیز" کوچک می خواهد.یک چیزِ کوچک که خوشحالی بزرگی برای ام درست کند. یک چیزِ کوچک مثلِ برخورد اتفاقی با چند خط شعردوست داشتنی، یک خبر خوب، دیدار اتفاقی با یک دوست قدیمی، یک فیلم خوب، یکی دو ساعت کافه نشینی با یک آدم جالب، برخورد با یک پست وبلاگی دلنشین،یک هدیه کوچک و مهیج یا ... این روزها خیلی به دل خوشی های کوچک احتیاج دارم، برای سرپا ماندن.

No comments:

Post a Comment