7/27/2006


شمعی برای صلح

نه مفسر سیاسی هستم و نه کارشناس مسائل خاورمیانه و نه مطالعه ای روی وضعیت سیاسی و استراتژیک لبنان و فلسطین واسرائیل دارم.هیچ تحلیلی،که هیچ،حتی اظهار نظری هم نمی توانم درباره فاجعه فعلی لبنان بکنم.
فقط یک شمع اینجا روشن می کنم،مثل خیلی های دیگر در وبلاگستان،تا یادم بماند این روزها هر بار تصاویر مربوط به جنگ را می بینم اعماق وجودم می سوزد،تا یادم بماند احساس بدی که از این جنگ دارم،تا یادم بماند چقدر ... بحث گرفتن آتش جنگ به ایران بود،آنا گفت: فک کن تو لیموژ نشستی ،از تی وی داری میبینی که رو سر ما دارن گر و گر بمب می ریزن ...فکر کردم.روزی هزار بار این صحنه جلوی چشمانم می آید و می لرزم.
من می ترسم.همین.

No comments:

Post a Comment