7/02/2006

در بخش آگهی ها ی روزنامه،"چیز"های قابل توجهی یافت می شود:
لوله باز کنی با نرخ دولتی
!!!!

No comments:

Post a Comment