6/11/2006

Funeral

آرزو می کنیم.با تمام وجود می خواهیم.اسطوره می سازیم.افسانه پردازی می کنیم.بت.بت درست می کنیم و بعد چه خالصانه می پرستیم!
بت ها،اسطوره ها،افسانه ها،جلوی چشممان شروع به ترک خوردن می کنند.همه چیز در آستانه افول و فروپاشی قرار می گیرد.
زوال هر آنچه بود را مشعل به دست ،نظاره می کنم.
چه تقلای دوست داشتنی ای آغاز می شود!

برای مراسم تشییع جنازه،یا گل های کوهی و وحشی بیاورید یا بنفشه های لیمویی رنگ.فصل اش تمام شده؟مشکلی نیست!ساده برگزار می کنیم.

یک چیز فوق العاده هست که باید به اطلاعتان برسانم.امشب از عشق یک زیبا خواهم مرد.

آخر میدانی؟من دیوانه ام!باید از این بابت عذر خواهی کنم؟!

No comments:

Post a Comment