4/23/2006

پاسداشت زبان فارسی؟!

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تکمیل پایور خود داوطلب پسر می پذیرد.نقطه.

راستی!پایور همان کادر است.زین پس به جای واژه زشت و بی ناموسیِ کادر از واژه مانوسِ پایور استفاده کنید.نقطه.
و این در حالی است که هنوز مجاز به استفاده از واژه رزرواسیون برای رزرو کردن یک اتاق در هتل صفاییه یزد هستید.نقطه.

(مکشوفه از صفحه آخر روزنامه ایران -2 اردی بهشت )

No comments:

Post a Comment