6/26/2005

فکر اش را می کردی؟!اصلا تصور اش برایت وجود داشت؟!Its small world after all..
امشب از طرف دماوند جایی دعوت شدم.خیلی اتفاقی کاشف به عمل آمد که میزبان روزی روزگاری،هشت سال پیش،موکل پدرم بوده !نمی دانم آیا در تصور این دوست می گنجیده که بعد از هشت سال میزبان فردی باشد که یادآور روزگاری بسیار بسیار سخت از زندگیش باشد.دوست ندارم تداعی کننده ی جنگی دو ساله، برای نجات یک بچه،باشم.امیدوارم کلاغه نمی پس ندهد!!!!!
دنیا ظاهرا از چیزی که من و تو فکر می کنیم خیلی خیلی کوچک تر است!

No comments:

Post a Comment