5/01/2005

لابه لای تمام نبودن هات،لباس "وجود" پوشیدی.با تمام وجود می خواهی عمق نبودن ات را شرح دهی.هر طور شده!امید به نجات نیست....آرام!آرام!دستپاچه نشو!ششششششش...من واقعی نیستم.فراموش کردی؟!

No comments:

Post a Comment