5/04/2005

فضا،فضای رخوتناکیه.درست مثل یک بعد از ظهر تابستانی و شرجی که تمام شدن اش مصادف با دوباره شروع شدنشه.سرم سنگینه.به یک انفجار فوری و مخرب برای متلاشی کردن این وضعیت، نیاز مبرم دارم.

No comments:

Post a Comment