4/22/2005

انقدر همه چیز تمام شده است که حتی نمی تونم درباره اش بنویسم!خودم رو کاملا غافلگیر کردم.آفرین دختر!حتی احساس تنفر هم نمی کنم....
دامن کشان ساقی می خواران از کنار یاران مست وگیسوافشان می گریزد
برجام می از شرنگ دوری بر غم مهجوری چون شرابی جوشان مِی بریزد
...
ساقی میخواران از کنار یاران مست وگیسوافشان می گریزد

No comments:

Post a Comment