1/19/2005

نمی دونم.نمیدونم تصمیم درستی گرفتم یا نه؟نود صفحه رو بلد بودم.چهل صفحه رو همینجوری خونده بودم.پنجاه صفحه (سوال خیز!) نرسیدم نگاه کنم.یک ساعت از امتحان گذشته،من اینجام،خونه.با یک گواهی پزشک درست میشه.فکر کنم امتحان دادن ریسک احمقانه ای بود.نمی دونم.به هر حال ترم هفده واحدی شد چهارده تا.نمیدونم از این چهارده تا چند تا قراره پاس شه؟؟؟؟!!!
یعنی تعطیلات زمستونیه؟!نه!اشتباهه!دو تا پروژه باید تحویل بدم،از پایان نامه هم باید تا بیست و هفت اسفند دفاع کنم،هنوز نوشتن اش رو شروع نکردم،تا هفت بهمن (یعنی یک هفته دیگه)باید مجمع عمومی برگزار شه(اگر نشه یک زحمت یک ساله میره روی هوا) و ...هزار تا کار خورده ریز دیگه...نه!من تعطیلی ندارم!

No comments:

Post a Comment