1/01/2005

گاهی تصمیم جدی میگیرم که هیولا شم و بعد شب ها از دودکش شومینه ات بیام به خواب ات و بعد از اینکه دچار شب ادراری شدی،قاه قاه بهت بخندم. ... آره جونم.عصبانیت،نه شاخ داره،نه دم!همیشه هم به صورت داد و فریاد خودش رو نشون نمیده.کافیه که وایسی از دور یک نگاه اجمالی به تصاویر ذهنی ات بندازی.در عرض دو ثانیه،هر چی تا به حال تو خودت سرکوب کردی-خودمونیش میشه عقده-ریز به ریز می آد جلوی چشمت.فِیس تو فِیس!

No comments:

Post a Comment