1/27/2005

آدم ها رو ،اگر خواستم و بخوام ،همونجوری که هستن،خوب و بد و هیجان انگیز و تهوع آور و ...شون رو قبول کردم و می کنم و میتونم بگم درسته غورت میدم و دادم .گاهی راحت،گاهی تو گلوم گیر میکنن و پیش اومده که بعد از مدتی استفراغشون هم کردم. ...دوست دارم که درسته هم غورت داده بشم یا غورت داده نشم یا استفراغ شم.شترسواری دولا دولا نمیشه!...پات رو بی زحمت از کفش من در بیار،.الاااااااااااااااغ!با توام.در بیار اون پای نکبت ات رو از کفش من.

No comments:

Post a Comment