11/08/2004

درست همونطور که فکر میکردم.اما،نه.دقیقا این طور فکر نمیکردم!من فکر میکردم که فکرم اشتباهه.هر روز کم جمعیت تر از دیروز و "اکثریت"با شادی تمام به "زندگی شخصی"شون رسیدگی میکنن و دانشگاه هم صرفا یک هفته تعطیله.چه خوب شد یارو رو کتک زدن.نه؟!! باز خوبه که اساتید عزیز حالا که پای جون و حیثیت خودشون در میونه،حرکتی کردن!وقتی که ما گرفتار میشیم و مسائل کاملا صنفی میشه و نه سیاسی،حتی تنبلی میکنن که دو سری ورقه تصحیح کنن!

No comments:

Post a Comment