11/05/2004

توازی ِاقلیتِ جهت دار و سازمان یافته به وسیله مغزشویی ،اقلیتِ وحشی ای که قدرت، پشت اش رو به خوبی گرم میکنه و از طرف دیگه ، اکثریتِ بی بو و خاصیتی که صرفا دنبال هیجان میگرده،به چیزی جز زندگی شخصی اش( که در واقع یک توهم با مزه است)فکر نمیکنه،چشم های گرد و خالیش نشون از مسخ شدگیِ فضاحت بارشه و فقط دنباله اینه که ببینه "آخرش چی میشه"،نتیجه ی "زیبایی" داره:رییس دانشگاهی که به طرز فجیعی مورد تهاجم قرار میگیره ...چه خوب!عالیه!به نفع اکثریت!احتمالا کلاس های اکثریت به واسطه تحصن عده ی قلیلی از بین خودشون مدتی تق و لق میشه و اکثریت میتونن به "زندگی شخصی"شون برسن...نتیجه ی این توازی در نهایت به "نفع" اکثریت تموم میشه!!!!!!

No comments:

Post a Comment