10/19/2004

آخ اگر من میتونستم برای زندگیم یک فانکشن تعریف تعریف کنم...حد اقل اگر میتونستم اکسترمم هاش رو بدونم کجاست خیلی خوب میشد!...نمیدونم نصفه شبی،ودکای گرپ فروتی خورده و سیگار وانیلی کشیده،آنلاین شدن و بلاگ نوشتن دیگه چه صیغه ایه!...از این پایان نامه در به در که دفاع کنم،پرواز میکنم،یا اون دنیا یا این دنیا!من این حرفا حالیم نیست!...وااااااااای!کی حالشو داره فردا نه صبح بره سر کلاس الکتروسرامیک؟کی حالشو داره؟؟؟جدا کی؟من از صندلی افتادم.مرحمت عالی زیاد.

No comments:

Post a Comment