7/13/2004

اي كاش يه كم كمتر كنه بودي.فقط يه كم.و اي كاش يه كم باهوش بودي.فقط يه كم.انوقت خيلي ساده ميفهميدي كه دارم مي پيچونمت.اي كاش من هم يه كم توانايي گند زدن بهت رو داشتم و صاف و پوست كنده ميگفتم برو حوصله ات رو ندارم.اي كاش و فقط يه كم.مطمئنم از اونجايي كه تو كنه ي با اعتماد به نفس و كم هوشي هستي و من هم به همون نسبت بي دست و پا در ابراز مستقيم,همه ي دنيا اين چند خط رو به خودشون ميگيرن,به جز تو

No comments:

Post a Comment