5/03/2004

.از اين سيستم كه صبح خواب آلو از رختخواب يك راست بري از خونه بيرون و شب عين مرده بياي بيافتي تو رختخواب ,حالم به هم ميخوره

No comments:

Post a Comment