4/09/2004

من تب دارم
و
در حال سوختن در خنك ترين تب دنيا هستم ...
در خواب بلند بلند حرف ميزنم
و
به هذيان و توهم دچار شدم
يك وهم جديد!
توهمِ رهايي.
به اندازه اي اين خواب زيباست
كه
هذيان هايم ريتميك و آهنگين شده اند!!!
دستور ميدهم,تمامِ استامينوفن كدئين ها
از عرصه ى روزگار محو شوند!


بدون شرح و بدون ادامه.

No comments:

Post a Comment