4/05/2004

لطفا از پوست شكلات ها,هر چقدر كه خوشمزه و لذت بخش و يا بد مزه و يا حتي خاطره انگيز باشند,نگهداري نكن!

No comments:

Post a Comment