3/24/2004

امروز wet'n'wild يك ساله شد...
wet'n'wild تمام روزمررگيِ منه.دقيقا به اندازه ي رژ لبيه كه هر صبح وقتي از خواب پاميشم به لب هام ميزنم...با مارك wet'n'wild ...

No comments:

Post a Comment