3/11/2004

نه.هيچي در اين باره نمي نويسم.نوشتن و حرف زدن و فكر كردن,آناليز كردن و توهم و رويا بافي و از همه مهم تر,هر تماسي در اين مورد رو كاملا تحريم ميكنم.اگر بازم يكي از اين كارا رو كردم ,ايششالا,از هر قورباغه اي زشت تر شم!

No comments:

Post a Comment