3/25/2004

و امان از وقتي كه اين نارسيسم ارضا نشدني ميشه ...من يك عارف نيستم!به فيدبك احتياج دارم!فيد بك نميدي؟اصلا نداري كه بدي؟به درك.برو با اون عشق پوسيده ات كه ازش بوي گند عرفان مياد حال كن.(البته همه ي اين داستان ها رو با يك هق-فين حسسسابي گفتم!)

No comments:

Post a Comment