1/21/2004

مسخره اس.براي چيزي كه هستي از كسي عذر خواهي كني!بعد از مدتها نصفه شبي زنگ زده حال و احوال.منم كلا تو خودم.حتي صدام در نمي اومد.براي اينكه احتمالا حالشو گرفتم ازش معذرت خواستم!مسخره نيست؟

No comments:

Post a Comment