12/11/2003

من به كسي تعهد ندادم كارهاي احمقانه انجام ندم.اين همه كار احمقانه,وبلاگ نوشتن هم روش!
ضمنا امروز خورشيد از جنوب طلوع كرد.مطمئنم.

No comments:

Post a Comment