12/09/2003

خوش ميگذره كلاس هشت صبح كه تربيت بدني يك باشه(به عبارت درست اصطبل!)رو بپيچوني,بعد يك دوش داغ و چسبناك بگيري,بعدش هم با يه ماگ قهوه ي تلخ و داغ بشيني ناتالي ساروت بخوني....!!!مممممم.خوبه!

No comments:

Post a Comment