12/21/2003

به نظر ميرسه امشب طولاني ترين شب ساله.واي كاش واقعا انقدر كه همه ميگن طولاني بود!انقدر از زمان عقبم كه يك شب طولاني كافي نيست.كمي از حركت موندن زمان نياز ه!!!!

No comments:

Post a Comment