11/03/2003

باز دوباره از اون وقتايي شده كه دلم ميخواد عين سگ گريه كنم. ... نميدونم چرا انقدر روابطم,خانوادگي و كاري و دوستانه و هم كلاسي و ... برام انرژي گير شدن.همين جا بايستيد لطفا!ميخوام روتون بالا بيارم.

No comments:

Post a Comment