10/19/2003

حضور نسبتا اتفاقي يك ادم خوب ,در اوج تنهايي هات همونقدر كه يك ليوان چاي داغ وسط زمستون ميچسبه,لذت بخشه.
چطور ميشه از بودن يك نفر حسابي تشكر كرد؟

No comments:

Post a Comment