10/13/2003

عدم توزيع يكنواخت تنش,همه جا مخرب محسوب ميشه.چه در يك سازه يا يك بدنه ي سراميكي و چه در روح و روان پر از حفره و لوله ي مويين مملو از اب. حتي اگر بخواي اين اب هاي اضافي رو تحت فرايند هاي مختلف خارج كني,همين عدم توزيع يكنواخت در نهايت منجر به متلاشي شدن بدنه ميشه,خيلي هم لطف كنه يك بدنه ي ترك ترك به درد نخور از كار در مياد.حالا هي به من يكي يكي اين روانپزشك هاي mother fucker
رو معرفي كن!

No comments:

Post a Comment