10/05/2003

بچه جون!اين دفعه رو بخشيدمت.اما حواست رو جمع كن.دوست عزيزي هست كه معتقده ,ببري رو كه حوصله اش سر جاش نيست,اينطوري نازي نازي نميكنن.درست ميگه.ممكنه درسته قورتت بده.تو كه نميخواي درسته قورتت بدم.ميخواي؟

No comments:

Post a Comment