9/19/2003

...دختر دو روز مونده!از حالا ؟....سخته كه-نه,واقعا سخت نيست.كمي ناراحت كننده اس-نه!به هيچ وجه ناراحت كننده نيست.هيجان انگيزه .نه بابا.تنها چيزي كه نداره هيجانه.اممممممم.يه جوريه دوباره درجمع ادم هايي قرار بگيري كه مدت هاست رواني و فيزيكي حذفشون كردي.مخصوصا اگر اين تجمع به مناسبت تولد يك "فيلسوفيست"عزيز باشه........تصاوير با ذهنيت هام جور در نمياد!

No comments:

Post a Comment