9/07/2003

سلينجر تو محشري!اينجوري نگام نكن!احساس حماقت بهم دست نميده!من انچنان هم احمق نيستم,من فقط يك "خواننده ي عامي"هستم.
Gros bisous pour mon adorable:J.D salinger
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment