9/02/2003

اااااااااااه ه ه ه ه ه ه ه ه.....چرا اين گريه لعنتي بند نمي اد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انگار تمومي نداره...گاهي شروعش خيلي ساده اس,اما اتفاقي كه مي افته ...همه چي رو اون تو ميشكنه و داغون ميكنه.كي ميخواد همه ي اين چيزاي داغون شده رو درست كنه بذاره سر جاش؟كي ميتونه اين ادعا رو داشته باشه؟

No comments:

Post a Comment