9/01/2003

مدام به خودم گفتم "نقد نكن,قضاوت نكن,هر كسي مثل خودشه و ... و .. و..." .انقدر گفتم كه بلاخره تونستم در نود درصد مواقع موفق بشم. در هر شرايطي: That’s the way things are. ولي خوب,افراط. حالا ديگه توانايي ندارم يك كلمه از يك وضعيت اجتماعي تحليل ارائه بدم!اين جوري ميشه كه سر دبير اين هفته نامه ي كذايي بهم ميگه "بشين درساي مدرسه ات رو بخون كه به درد كار مطبوعات نميخوري". البته روش رو كم خواهم كرد. شايد هم روي خودم كم شه,چيزي كه مهمه فعلا كم نشده!

No comments:

Post a Comment